CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

3n Ventures Capital

Kiến thức Chứng khoán

Ck3n.com

Kiến thức Phái sinh

Ps3n.com

@Ps3n_channel

Kiến thức Tiền mã hóa

Bit3n.com

3n Ventures Capital (Quỹ đầu tư mạo hiểm 3n) được thành lập vào năm 2021. Trước đó chúng tôi đã đầu tư vào hơn 30 dự án công nghệ và giao dịch trên thị trường từ 2013.

GIỚI THIỆU

1. Trở thành nhà giao dịch (Trader): Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ trở thành những nhà giao dịch giỏi trên thế giới. Nguồn thu nhập chính của 3n đến từ việc chúng tôi tự giao dịch. Bởi vậy, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực bản thân bởi đó là cốt lõi cho sự tồn tại của 3n.

Dưới đây là 3 mục tiêu của 3n Capital:

2. Trở thành nhà đầu tư (Investor): Chúng tôi hướng đến việc trở thành những nhà đầu tư suất xắc. Việc phân tích thị trường hàng ngày giúp mở ra nhiều cơ hội đầu tư, khi đó chúng tôi sẽ sử dụng vốn của mình (không kêu gọi, không ủy thác) để đầu tư vào những dự án tiềm năng.

3. Trở thành người ảnh hưởng (KOL): Chúng tôi sẽ được biết đến là người đóng góp tích cực cho xã hội. Thông qua việc chia sẻ kiến thức tài chính hàng ngày trên các nền tảng website/channel/group chúng tôi có thể giúp đỡ cộng đồng về mặt phân tích kỹ thuật trong giao dịch.

3 QUY TẮC LÀM VIỆC

3n Capital chỉ sử dụng vốn cá nhân! Chúng tôi không bao giờ huy động vốn hay nhận ủy thác đầu tư. Bởi vậy, hãy cảnh giác với những lời kêu gọi mạo nhận thương hiệu 3n Capital.

3n Capital chia sẻ kiến thức dựa trên quan điểm cá nhân không phải lời khuyên đầu tư. Bởi vậy, hãy cân nhắc thật kỹ và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của chính mình.

3n Capital với mục tiêu giúp đỡ cộng đồng là đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, nếu bạn thấy bất kỳ điều gì chưa tốt từ phía Team3n hãy góp ý cho chúng tôi! Chúng tôi lắng nghe từ bạn!

3n Ventures Capital

Lô E3, Khu X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Copyright © 2009 

SVCorp

  - 2021 

3n

 Capital.